Trung tâm phân tích
Quay lại

Cập nhật Vĩ mô - Khó khăn trong nước và thế giới gia tăng

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 đạt 8,0% - mức tăng cao nhất trong hơn 10 năm qua, trong khi lạm phát bình quân vẫn được kiểm soát ở mức 3,2%. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn cả trong nước và thế giới, GDP của Việt Nam vẫn tăng trưởng 8,0% trong năm 2022 – mức cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2022. GDP tăng trưởng cao nhờ đà phục hồi mạnh sau khi Việt Nam mở cửa trở lại hoàn toàn và từ mức nền thấp của năm 2021. Lạm phát vẫn được kiểm soát với CPI bình quân ở mức 3,2% - thấp hơn đáng kể so với mức trần mục tiêu của Chính phủ là “khoảng 4,0%” nhờ các chính sách hỗ trợ và điều hành giá hiệu quả của Chính phủ.

Powered by Froala Editor