Trung tâm phân tích
Quay lại

Cập nhật Vĩ mô - Đơn đặt hàng mới tăng cho thấy tín hiệu tích cực


* Sản xuất cải thiện trong tháng 2 nhưng số liệu tính chung 2 tháng đầu năm (2T 2023) vẫn kém khả quan. Chỉ số Sản xuất Công nghiệp (IIP) tháng 2 tăng 3,6% so với cùng kỳ (YoY) sau khi giảm 14,9% YoY trong tháng 1. Tuy nhiên, IIP 2T 2023 vẫn giảm 6,3% YoY, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 6,9% YoY. Mặc dù vậy, báo cáo Nhà Quản trị Mua hàng ngành sản xuất của Việt Nam (PMI) tháng 2 cho thấy số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng lần đầu tiên sau 4 tháng, với tốc độ tăng cao nhất kể từ tháng 8/2022, cho thấy hoạt động sản xuất có thể cải thiện hơn trong những tháng tới. 

* Tổng doanh thu bán lẻ tăng trưởng chậm lại sau Tết. Sau Tết, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 2 giảm 6,0% so với tháng trước (MoM), tuy nhiên vẫn tăng 13,2% YoY. Tổng doanh thu bán lẻ trong 2 tháng đầu năm 2023 tăng 13,0% YoY  (tăng 9,2% nếu loại trừ yếu tố giá; 2T 2022 giảm 1,1%). Theo khảo sát của S&P Global, nhân sự đã tăng lần đầu tiên sau 4 tháng, điều này có thể hỗ trợ tiêu dùng. 

* Vốn FDI đăng ký giảm do không có các dự án mở rộng quy mô lớn. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, vốn FDI giải ngân 2T 2023 giảm 4,9% YoY đạt 2,55 tỷ USD. Trong khi đó, vốn FDI đăng ký (cấp mới, tăng thêm và mua cổ phần) giảm 38% YoY, đạt 3,1 tỷ USD, chủ yếu là do vốn FDI tăng thêm giảm 85% YoY do thiếu các dự án tăng vốn quy mô lớn. Ở chiều tích cực, vốn đăng ký của các dự án cấp mới tăng 2,8 lần đạt 1,76 tỷ USD. Ngoài ra, trong tháng 1/2023, Cục Đầu tư Nước ngoài  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết vốn FDI đăng ký năm 2023 có thể đạt 36 - 38 tỷ USD, cao hơn khoảng 30% - 37,2% so với mức được ghi nhận trong năm 2022. 

Powered by Froala Editor