Trung tâm phân tích
Quay lại

Cập nhật Quy định Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp - Một số ghi nhận chính từ Nghị định 65

* Theo Báo điện tử Chính phủ, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2022 (gọi tắt là Nghị định 65) để bổ sung, sửa đổi Nghị định 153/2020 (gọi tắt là Nghị định 153) quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. So với Nghị định 153, Nghị định 65 thắt chặt quy định về phát hành trái phiếu với những ý chính được trình bày trong bài báo cáo.   

.

Powered by Froala Editor