Quay lại

Cập nhật Ngành Nước - Nhu cầu tiêu thụ nước tăng tốc từ năm 2023

Báo cáo ngành

10/08/2022

Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu nước năm 2022 cho Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (BWE) & CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) nhưng kỳ vọng tăng trưởng sẽ tăng tốc trong những năm tiếp theo. Chúng tôi giảm dự báo mức tăng trưởng sản lượng nước năm 2022 của BWE từ 10% YoY xuống 8% YoY sau khi tăng trưởng chỉ đạt 3,5% YoY trong 6 tháng đầu năm 2022. Tương tự, chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo mức tăng trưởng sản lượng nước của TDM từ 11% YoY xuống 9% YoY sau khi tăng 6,6% YoY trong 6 tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, chúng tôi duy trì kỳ vọng sản lượng nước thương phẩm của BWE sẽ tăng 12% -17% mỗi năm trong 5 năm tới, so với mức tăng trưởng trung bình trước dịch COVID-19 trước đây là 17%/năm. Chúng tôi cũng kỳ vọng sản lượng nước thương phẩm của TDM sẽ tăng 12% -18%/năm giai đoạn 2023-2026 so với mức trung bình trước dịch COVID-19 là 31%/năm. 

Powered by Froala Editor

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center