Trung tâm phân tích
Quay lại

Cập nhật Ngành Nước - Mảng cấp nước dân dụng hỗ trợ tăng trưởng sản lượng

Sản lượng tiếp tục tăng, hỗ trợ lợi nhuận năm 2023 của BWE và TDM. Đà tăng trưởng cao này sẽ được dẫn dắt bởi nhu cầu nước sinh hoạt mạnh. Chúng tôi điều chỉnh giảm mức tăng trưởng sản lượng dự kiến năm 2023 cho BWE từ 12% YoY xuống 7% YoY, được dẫn dắt bởi tăng trưởng sản lượng mảng nước dân dụng 9% YoY và tăng trưởng sản lượng nước công nghiệp 5% YoY. Đối với TDM, chúng tôi nâng sản lượng dự kiến năm 2023 lên 79 triệu m3 (+13% YoY) do KQKD năm 2022 vượt kỳ vọng của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng mức tăng trưởng sản lượng cao hơn của TDM so với BWE trong giai đoạn 2022-2023 là do 1) TDM chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn so với BWE trong giai đoạn 2020-2021 và 2) Các nhà máy nước lớn của TDM nằm trong trung tâm công nghiệp đông nhất của tỉnh Bình Dương (thành phố Dĩ An), khu vực có nguy cơ suy thoái kinh tế thấp hơn so với các khu vực khác của tỉnh Bình Dương.

Powered by Froala Editor