Cập nhật Ngành Nước - Đầu tư vào các công ty cấp nước Cần Thơ giúp gia tăng giá trị

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

BWE công bố đã mua thành công 48,86% cổ phần của CTCP Cấp nước Cần Thơ 2 (chưa niêm yết) và 24,64% cổ phần của CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (UPCoM: CTW). Các công ty cấp nước này chiếm tổng cộng khoảng 90% thị phần trong ngành cấp nước tại Cần Thơ với tổng công suất thiết kế khoảng 200.000 m3/ngày - xấp xỉ 1/3 công suất hiện tại của BWE. 

Powered by Froala Editor

play
/en/research-center