toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Cập nhật bất động sản - Doanh nghiệp BĐS kêu gọi hỗ trợ

Báo cáo ngành

29/10/2012

Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HOREA), đại diện cho các doanh nghiệp bất động sản của thành phố, gần đây đã đưa ra một số kiến nghị với Chính phủ nhằm hỗ trợ các chủ đầu tư do thị trường bất động sản vẫn tiếp tục gặp khó khăn. Điều này sẽ tác động như thế nào đối với các doanh nghiệp bất động sản đang niêm yết?

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center