Trung tâm phân tích
Quay lại

BID [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +2,3%] - Tỷ lệ LLR ở mức cao giúp giảm áp lực lên chi phí tín dụng - Cập nhật

Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 11,2% lên 46.500 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID)

Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu do chúng tôi nâng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 thêm 11,4% và điều chỉnh giảm chi phí vốn chủ sở hữu cho BID từ 14,5% xuống 14,2% do cập nhật hệ số beta.

Chúng tôi tăng dự báo lợi nhuận giai đoạn 2023-2027 do (1) nâng dự báo thu nhập lãi ròng (NII) thêm 5,3% do nâng giả định mức tăng trưởng tín dụng trung bình từ khoảng 9,5% lên 11,5%, (2) nâng dự báo thu nhập phí ròng (NFI) (bao gồm kinh doanh ngoại hối) thêm 8,6% và (3) nâng dự báo thu nhập khác thêm 5,6%, mức lợi nhuận trên đã bị giảm một phần bởi mức tăng 4,0% trong dự báo chi phí dự phòng.
*  

Powered by Froala Editor