toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

BCI - THÊM VÀO - Thận trọng luôn có giá trị - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp

14/05/2012

BCI tiếp tục nằm trong danh sách các công ty bất động sản chúng tôi khuyến nghị. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị cổ phiếu BCI với giá mục tiêu tính theo phương pháp NAV là 27.000 đồng, tỷ lệ tăng giá là 16,9% mặc dù cổ phiếu này đã tăng 50% kể từ khi chúng tôi ra báo cáo cập nhật gần nhất vào tháng 11/2011.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center