Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo Vĩ mô - Lượng đơn hàng giảm ảnh hưởng tiêu cực đến việc làm

Số liệu lao động việc làm từ Tổng cục Thống kê (TCTK), bao gồm các số liệu cập nhật thị trường lao động theo quý tính đến cuối tháng 9 và chỉ số sử dụng lao động tại thời điểm 01/10 (công bố vào cuối tháng 10), vẫn cho thấy sự phục hồi mạnh của thị trường lao động sau các gián đoạn do đại dịch COVID-19 (Hình 1 – 4). Tuy nhiên, nhu cầu toàn cầu chững lại đã bắt đầu ảnh hưởng đến số lượng đơn hàng mới, dẫn đến tình trạng cắt giảm hoạt động sản xuất và giờ làm trong những tuần gần đây.   

- Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), đã có 485 doanh nghiệp (trong đó có 352 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm 72,6%) tại 25 tỉnh, thành phố đã phải cắt giảm hoạt động sản xuất và số giờ làm việc do số lượng đơn hàng giảm. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng chủ yếu nằm ở khu vực phía Nam, chiếm 61,9% tổng số doanh nghiệp và 87,4% tổng số lao động trong nhóm này. (Hình 5).

Powered by Froala Editor