toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Báo cáo tháng 4/2011 - Tâm điểm chú ý trong tháng Năm chuyển từ chính sách sang lợi nhuận

Báo cáo vĩ mô

10/05/2011

Niềm tin tiền đồng trở lại: Vào ngày cuối cùng của tháng 4, tiền đồng giao dịch ở mức 20.655 đồng/USD vào giữa ngày trên thị trường tự do, lên giá 2,2% so với thời điểm vào cuối tháng 3.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center