Từ ngày 19/1/2024, Trung tâm phân tích sẽ được chuyển sang Vietcap IQ
toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Báo cáo tháng 2/2011 - Tháng bận rộn của những nhà hoạch định chính sách

Báo cáo vĩ mô

04/03/2011

Những thay đổi về chính sách: Chỉ với 15 ngày làm việc nhưng tháng 2/2011 có lẽ là một trong những tháng bận rộn nhất của các nhà hoạch định chính sách trong những năm vừa qua.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center