Trung tâm phân tích
Quay lại

ACB [MUA +37.6%] - Chiến lược thận trọng cho tăng trưởng bền vững - Cập nhật

Chúng tôi nâng giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thêm 1,2% lên 33.400 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA. 

Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu là do kết quả định giá cao hơ theo phương pháp thu nhập thặng dư, cụ thể đến từ (1) mức tăng tổng cộng 4,5% trong dự báo LNST giai đoạn 2023-2027, có ảnh hưởng lớn hơn so với (2) mức tăng 10 điểm cơ bản trong dự báo về chi phí vốn chủ sở hữu do cập nhật beta. 

Chúng tôi nâng dự phóng LNST năm 2023 thêm5,4% lên 15 nghìn tỷ đồng (+9,6% YoY) do (1) dự báo thu nhập từ lãi (NII) tăng 4,5%, (2) dự báo thu nhập ngoài lãi (NOII) tăng 40,8% trong năm 2023 do hoạt động tích cực của mảng bancassurance và dịch vụ thẻ và (3) chi phí dự phòng giảm 3,6%, các điều chỉnh trên 

Powered by Froala Editor