Tin tức

Xu hướng là gì và có các loại xu hướng nào?

Thông tin chứng khoán
06/01/2022

Xu hướng (trend) là gì?

Xu hướng hay xu hướng thị trường là chuyển động, đường đi của giá cả theo một hướng nhất định trong một giai đoạn nào đó.

Dựa vào thay đổi giá trị cổ phiếu trên biểu đồ (price board), các nhà phân tích kỹ thuật có thể nhận định thị trường đang tăng giá hay giảm giá, mức độ tăng/giảm giá và động lượng của xu hướng có mạnh và bền vững hay không.

Có các loại xu hướng nào?

Thị trường có thể diễn ra chỉ theo một trong 3 xu hướng: tăng giá, giảm giá, hoặc đi ngang. Mỗi xu hướng diễn ra nhanh hay chậm, kéo dài bao lâu sẽ thay đổi liên tục, tuy nhiên diễn biến giá chỉ có thể nằm trong 3 xu hướng này. 

Cấu trúc xu hướng tăng là cấu trúc thị trường tạo các đỉnh và đáy mới cao hơn đỉnh và đáy cũ. Xu hướng tăng sẽ vẫn tiếp diễn nếu cấu trúc xu hướng tăng chưa bị phá vỡ.

Trong xu hướng tăng: giá lần lượt tạo các đỉnh M, O cao hơn đỉnh K và đáy N cao hơn đáy L. Các đoạn KL, MN chính là giai đoạn thị trường điều chỉnh giảm hay còn gọi là đợt suy thoái nhỏ. Tương tự, các đợt sóng này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Cấu trúc xu hướng giảm là cấu trúc thị trường tạo các đỉnh và đáy mới thấp hơn đỉnh và đáy cũ. Xu hướng giảm vẫn sẽ tiếp diễn nếu cấu trúc xu hướng giảm chưa bị phá vỡ.

Trong xu hướng giảm: giá lần lượt tạo các đỉnh C, E thấp hơn đỉnh A, tạo đáy D thấp hơn đáy B. Các đoạn BC, DE chính là giai đoạn thị trường điều chỉnh tăng hay còn gọi là đợt phục hồi tạm thời, nhưng các đợt sóng nhỏ này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, trước khi tiếp tục xu hướng chính.

Cấu trúc xu hướng đi ngang là cấu trúc thị trường tạo các đỉnh và đáy mới bằng các đỉnh và đáy cũ. Xu hướng đi ngang vẫn sẽ tiếp diễn nếu cấu trúc xu hướng đi ngang chưa bị phá vỡ.

Trong xu hướng đi ngang: giá tạo các đỉnh H, J bằng đỉnh F và đáy I bằng đáy G.

Tham khảo:

- Các chỉ báo phân tích kỹ thuật trong chứng khoán

- Cách xác định vùng hỗ trợ và kháng cự

- Cách sử dụng chỉ báo MACD trong giao dịch

Việc xác định xu hướng của một cổ phiếu là việc làm tiên quyết và cần thiết trong giao dịch chứng khoán. Xác định xu hướng giá cổ phiếu trên thị trường hay bất cứ phương pháp nào khác cũng nhằm mục đích tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Để xác định được xu hướng giao dịch, nhà đầu tư có thể tham khảo thêm kiến thức về phân tích kỹ thuật mà người viết có đề cập trong các bài viết trước.

Nhà đầu tư có thể mở tài khoản chứng khoán tại Vietcap để xem các báo cáo chiến lược đầu tư, dự báo thị trường, và sử dụng hệ thống nền tảng giao dịch đa dạng như: Vweb, Vmobile, Vpro…

Powered by Froala Editor