THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VIETCAP ĐẠT ĐƯỢC LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 571 TỶ ĐỒNG TRONG NĂM 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI, “Vietcap” hoặc “Công ty”) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2023 (Q4 2023) và cả năm 2023 (2023)


Tóm tắt kết quả tài chính năm 2023

Lợi nhuận trước thuế (LNTT): Vietcap ghi nhận LNTT Q4 2023 đạt 149 tỷ đồng, giảm 29% so với Q3 2023 nhưng tăng 361% so với Q4 2022. Trong cả năm 2023, LNTT đạt 571 tỷ đồng, giảm 46% so với năm 2022 và đạt 57% kế hoạch năm 2023 của Vietcap là 1.000 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): ROE trượt 12 tháng gần nhất của Vietcap đạt 7,1% trong năm 2023 (8,8% nếu loại trừ chênh lệch từ đánh giá lại tài sản theo giá thị trường được ghi nhận trong Vốn chủ sở hữu).

Tổng vốn chủ sở hữu (VCSH): Tính đến cuối tháng 12/2023, tổng VCSH của Vietcap đạt 7.371 tỷ đồng — tăng 13% so với cuối năm 2022.

Phân tích kết quả kinh doanh theo từng mảng trong Q4 2023 và năm 2023

Mảng môi giới

 • Trong Q4 2023, mảng môi giới ghi nhận doanh thu đạt 143 tỷ đồng (tăng 11% so với Q4 2022) và LNTT đạt 12 tỷ đồng (so với mức lỗ 6 tỷ đồng trong Q4 2022). Tính chung cả năm 2023, mảng môi giới ghi nhận LNTT đạt 102 tỷ đồng (giảm 47% so với cả năm 2022). Vietcap đứng thứ 8 trên HOSE với thị phần môi giới là 4,47% trong năm 2023.

Mảng Ngân hàng Đầu tư

 • Trong Q4 2023, mảng Ngân hàng Đầu tư ghi nhận doanh thu đạt 19 tỷ đồng (giảm 75% so với Q4 2022) và ghi nhận khoản lỗ ròng 9 tỷ đồng (so với lợi nhuận 53 tỷ đồng trong Q4 2022). Mảng Ngân hàng Đầu tư của Vietcap đang trong quá trình thực hiện các thương vụ tư vấn đáng chú ý. Doanh thu và lợi nhuận từ các thương vụ chưa hoàn thành này chưa được ghi nhận đầy đủ vào KQKD năm 2023. 

Mảng Đầu tư 

 • Mảng Đầu tư ghi nhận doanh thu Q4 2023 đạt 446 tỷ đồng (tăng 10% so với Q4 2022) và LNTT đạt 101 tỷ đồng (so với khoản lỗ 48 tỷ đồng trong Q4 2022). Trong Q4 2023, Vietcap đã thực hiện giao dịch một số cổ phiếu như MBB, PVS, POW và FPT cùng các cổ phiếu khác. Hoạt động đầu tư tiếp tục là động lực dẫn dắt thu nhập chính của Vietcap trong cả năm 2023, với LNTT đạt 347 tỷ đồng (tăng 17% so với năm 2022).

Mảng Cho vay Ký quỹ (Margin)

 • Mảng cho vay ký quỹ đạt doanh thu 200 tỷ đồng trong Q4 2023 (tăng 4% so với Q4 2022) và LNTT đạt 44 tỷ đồng (tăng 32% so với Q4 2022). Chi phí huy động cao hơn là yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của mảng cho vay ký quỹ trong cả năm 2023.
 • Dư nợ cho vay ký quỹ của Vietcap tính đến cuối tháng 12/2023 đạt 7.992 tỷ đồng (tăng 51% so với cuối năm 2022).

 

Phân tích Bảng cân đối kế toán năm 2023

 • Các khoản nợ của Vietcap tính đến cuối tháng 12/2023 là 8.979 tỷ đồng, tăng 31% so với cuối năm 2022. Tất cả các khoản nợ này đều là nợ ngắn hạn và chủ yếu được sử dụng để tài trợ cho hoạt động cho vay ký quỹ.
 • Tỷ lệ tổng nợ trên VCSH của Vietcap tăng lên 121,8% vào cuối tháng 12/2023 so với mức 105,8% vào cuối 2022.
 • Tính đến cuối tháng 12/2023, tổng tài sản của Vietcap đạt 17.255 tỷ đồng — tăng 21% so với cuối năm 2022.

 

Các sự kiện doanh nghiệp đáng chú trong năm 2023

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt tái cấu trúc thương hiệu, chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Vietcap), với bộ nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới trên tất cả các nền tảng. Tên gọi và logo mới sẽ được áp dụng từ ngày 12/04/2023. Việc tái cấu trúc thương hiệu của Vietcap nhằm mục đích tượng trưng cho tinh thần đổi mới và khát vọng duy trì vị thế là tổ chức dịch vụ tài chính hàng đầu và uy tín nhất Việt Nam của công ty. Dù tên gọi đã thay đổi nhưng cam kết phục vụ khách hàng của Vietcap vẫn không thay đổi. Công ty sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt được sự ưu việt, mở rộng hệ sinh thái hiện hữu, đầu tư vào các giải pháp công nghệ mới và tuân theo các tiêu chuẩn toàn cầu. Chúng tôi rất vui mừng chào đón chương phát triển tiếp theo của Vietcap.

 

 • Tháng 6/2023, Vietcap phát hành 2.000.000 cổ phiếu ESOP (tương đương 0,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành ESOP). Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Vietcap tính đến cuối tháng 9/2023 là 437,5 triệu cổ phiếu.
 • Tháng 7/2023, Vietcap đã ký kết khoản vay hợp vốn trị giá 45 triệu USD (tương đương 1.080 tỷ đồng). Khoản vay này được Ngân hàng Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd thu xếp thông qua chi nhánh ngân hàng nước ngoài của ngân hàng này.
 • Tháng 8/2023, Vietcap đã ký kết khoản vay hợp vốn trị giá 100 triệu USD (tương đương 2.400 tỷ đồng). Khoản vay này được Ngân hàng Mega International Commercial Bank thu xếp thông qua chi nhánh ngân hàng nước ngoài của ngân hàng này.
 • Tháng 11/2023, Vietcap ký kết khoản vay hợp vốn trị giá 75 triệu USD với Quyền chọn Greenshoe cho khoản vay lên đến 50 triệu USD. Khoản vay được Maybank Securities Pte. Ltd. và Taishin International Bank Co., Ltd. chi nhánh Singapore thu xếp, với tư cách là bên thu xếp và bên quản lý sổ đầu tư chính được ủy quyền.

Tiêu điểm Báo cáo Kết quả Kinh doanh


Tiêu điểm Báo cáo Tình hình Tài chính

Vietcap earnings release Q4 2023 (VN)

Powered by Froala Editor