Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI, “Vietcap” hoặc “Công ty”) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2023 (Q3 2023) và 9 tháng đầu năm 2023 (9T 2023)

Tóm tắt kết quả tài chính Q3 2023 và 9T 2023

Lợi nhuận trước thuế (PBT): Vietcap ghi nhận LNTT Q3 2023 đạt 210 tỷ đồng, tăng 61% so với Q2 2023. Trong 9T 2023, LNTT đạt 422 tỷ đồng, giảm 59% so với 9T 2022 và đạt 42 % kế hoạch năm 2023 của Vietcap là 1.000 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): ROE trong 12 tháng gần nhất của Vietcap đạt 5,8% trong Q3 2023 (7,2% nếu loại trừ chênh lệch từ đánh giá lại tài sản theo giá thị trường được ghi nhận trong Vốn chủ sở hữu).

Tổng vốn chủ sở hữu (VCSH): Tính đến cuối tháng 9/2023, tổng VCSH của Vietcap đạt 7.291 tỷ đồng — tăng 12% so với cuối năm 2022.

Phân tích kết quả kinh doanh theo từng mảng trong Q3 2023 và 9T 2023

Mảng môi giới

 • Trong Q3 2023, mảng môi giới ghi nhận doanh thu đạt 164 tỷ đồng (tăng 41% so với Q2 2023) và LNTT đạt 57 tỷ đồng so với 35 tỷ đồng trong Q2 2023. Trong 9T 2023, mảng môi giới ghi nhận LNTT đạt 90 tỷ đồng. Vietcap xếp thứ tám tính theo thị phần môi giới trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với thị phần môi giới đạt 4,00% trong Q3 2023.

Mảng Ngân hàng Đầu tư

 • Mảng Ngân hàng Đầu tư của Vietcap đang trong quá trình thực hiện các thương vụ tư vấn đáng chú ý. Doanh thu từ các thương vụ chưa hoàn thành này chưa được ghi nhận vào KQKD 9T 2023.  

Mảng Đầu tư 

 • Trong Q3 2023, mảng Đầu tư ghi nhận doanh thu đạt 314 tỷ đồng (tăng 65% so với Q2 2023) và LNTT đạt 121 tỷ đồng (tăng 52% so với Q2 2023). Trong Q3 2023, Vietcap đã thực hiện giao dịch một số cổ phiếu như BSR, MBB, PVS, VPB, VNM, FPT, cùng với các cổ phiếu khác. Hoạt động đầu tư tiếp tục là động lực dẫn dắt thu nhập chính của Vietcap trong 9T 2023, với LNTT đạt 246 tỷ đồng.

Mảng Cho vay Ký quỹ (Margin)

 • Mảng cho vay ký quỹ đạt doanh thu 203 tỷ đồng trong Q3 2023 (tăng 4% so với Q2 2023) và LNTT đạt 46 tỷ đồng (tăng 75% so với Q2 2023).
 • Dư nợ cho vay ký quỹ của Vietcap tính đến cuối tháng 9/2023 đạt 5.783 tỷ đồng (tăng 10% so với cuối năm 2022).

Phân tích Bảng cân đối kế toán 9T 2023

 • Các khoản nợ của Vietcap tính đến cuối tháng 9/2023 là 8.723 tỷ đồng, tăng 38% so với cuốinăm 2022. Tất cả các khoản nợ này đều là nợ ngắn hạn và chủ yếu được sử dụng để tài trợ cho hoạt động cho vay ký quỹ.
 • Tỷ lệ tổng nợ trên VCSH của Vietcap tăng lên 119,6% vào cuối tháng 9/2023 so với mức 105,8% vào cuối 2022.
 • Tính đến cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của Vietcap đạt 16.917 tỷ đồng — tăng 19% so với cuối năm 2022.

Các sự kiện doanh nghiệp đáng chú trong 9T 2023

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt tái cấu trúc thương hiệu, chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Vietcap), với bộ nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới trên tất cả các nền tảng. Tên gọi và logo mới sẽ được áp dụng từ ngày 12/04/2023. Việc tái cấu trúc thương hiệu của Vietcap nhằm mục đích tượng trưng cho tinh thần đổi mới và khát vọng duy trì vị thế là tổ chức dịch vụ tài chính hàng đầu và uy tín nhất Việt Nam của công ty. Dù tên gọi đã thay đổi nhưng cam kết phục vụ khách hàng của Vietcap vẫn không thay đổi. Công ty sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt được sự ưu việt, mở rộng hệ sinh thái hiện hữu, đầu tư vào các giải pháp công nghệ mới và tuân theo các tiêu chuẩn toàn cầu. Chúng tôi rất vui mừng chào đón chương phát triển tiếp theo của Vietcap.

 • Tháng 6/2023, Vietcap phát hành 2.000.000 cổ phiếu ESOP (tương đương 0,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành ESOP). Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Vietcap tính đến cuối tháng 9/2023 là 437,5 triệu cổ phiếu.
 • Tháng 7/2023, Vietcap đã ký kết khoản vay hợp vốn trị giá 45 triệu USD (tương đương 1.080 tỷ đồng). Khoản vay này được Ngân hàng Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd thu xếp thông qua chi nhánh ngân hàng nước ngoài của ngân hàng với lãi suất ngắn hạn dựa trên thị trường tiền tệ quốc tế.
 • Tháng 8/2023, Vietcap đã ký kết khoản vay hợp vốn trị giá 100 triệu USD (tương đương 2.400 tỷ đồng). Khoản vay này được Ngân hàng Mega International Commercial Bank thu xếp thông qua chi nhánh ngân hàng nước ngoài của ngân hàng với lãi suất ngắn hạn dựa trên thị trường tiền tệ quốc tế.

Tiêu điểm Báo cáo Kết quả Kinh doanh

 Tiêu điểm Báo cáo Tình hình Tài chính

(*) Nợ ròng = Tổng nợ – CCE (Tiền và tương đương tiền)

(**) Chỉ số ROE này được tính dựa trên Vốn Chủ sở hữu loại trừ chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý.

Vietcap Earnings Release Q3 2023 (VN)

Powered by Froala Editor