Kính gởi quí khách hàng,

Vietcap xin chân thành cảm ơn sự cộng tác quí báu của khách hàng trong thời gian qua .

Để cùng chia sẻ khó khăn với quí khách hàng trong mùa dich Covid 19, một số loại phí giao dịch, lưu ký trên thị trường Chứng Khoán Cơ Sở ( CKCS) và Chứng Khoán Phái Sinh (CKPS) đã được Bộ Tài Chính điều chỉnh giảm .

Nay Vietcap xin thông báo việc áp dụng các mức phí giảm đối với tất cả các khách hàng áp dụng từ ngày 01.04.2020 đến 31.08.2020 như sau:

Đối với thị trường chứng khoán cơ sở ( CKCS)

 STT    Nội dung thu  Mức thu hiện tại  Mức thu mới áp dụng từ 01/04/2020
 1  Phí quản lý chứng khoán cơ sở tại VSD
 
 
 Phí lưu ký cổ phiếu,chứng chỉ quỹ, chứng quyền  0,4 đ/CP,CCQ,CQ/tháng  0,3 đ/CP,CCQ,CQ/tháng
 2  Phí lưu ký Trái phiếu doanh nghiệp  0,2 đ/TPDN/tháng (max 2triệu đồng/TPDN/tháng)  0,18 đ/TPDN/tháng (max 2 triệu đồng/TPDN/tháng)
 3  Chuyển khoản chứng khoán  0,5 đ/CK/lần chuyển/mã CK (max 500 ngàn /lần/ mã CK)  0,3 đ/CK/lần chuyển/mã CK (max 300 ngàn /lần/mã CK)

Đối với thị trường chứng khoán phái sinh ( CKPS)

 STT    Nội dung thu  Mức thu hiện tại  Mức thu mới áp dụng từ 01/04/2020
 1  Phí giao dịch CK phái sinh tại HNX
 
 HĐTL chỉ số  3.000 / HĐ  2.700/ HĐ
 2  HĐTL TPCP  5.000 / HĐ  4.500/ HĐ
 3  Phí giao dịch CK phái sinh tại VSD
 
 Phí quản lý vị thế qua đêm  3.000 / HĐ  2.550/ HĐ
 4  Phí quản lý tài sản KQ theo tháng  0,003% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ/TK/tháng (min : 400 ngàn , max : 2 triệu đồng)  0,0024% Giá trị lũy kế số dư Tài sản ký quỹ/TK/tháng (min : 320 ngàn đồng , max : 1.6triệu đồng)

Kính chúc quí khách sức khỏe và bình an.

Xin chân trọng kính chào !