CTCP Chứng khoán Bản Việt ( Vietcap – mã chứng khoán VCI) đạt 580 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vốn chủ sở hữu đạt 2.654 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với đầu năm.

9 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu Vietcap đạt 1.006 tỷ đồng, tăng trưởng 69,36 % so với cùng kỳ năm 2016 (594 tỷ đồng) và đạt 91,87% kế hoạch. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 580 tỷ đồng, trong đó phần lợi nhuận trước thuế do đánh giá lại tài sản tài chính là 104 tỷ.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, thực hiện theo luật kế toán mới có hiệu lực, Vietcap đã tiến hành đánh giá lại các tài sản tài chính theo giá trị thị trường, qua đó Vietcap ghi nhận tăng thêm giá trị các khoản đầu tư so với vốn gốc ban đầu một khoản trị giá là 405 tỷ. Đối với các khoản đầu tư là tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL), phần giá trị tăng thêm đánh giá lại theo giá thị trường này được ghi vào kết quả hoạt động kinh doanh dẫn đến tăng thêm 104 tỷ đồng, đối với các khoản đầu tư được phân loại là các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) phần giá trị tăng thêm do đánh giá lại theo giá thị trường được ghi vào vốn chủ sở hữu mà không ảnh hưởng vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ tương ứng 301 tỷ đồng.
Một trong những sự kiện nổi bật trong quí 3/2017 là Vietcap đã thực hiện IPO và chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: VCI) vào tháng 7/2017. Sự kiện IPO và niêm yết thành công đã thu về 704 tỷ bổ sung đáng kể cho nguồn vốn chủ sở hữu. Tính đến ngày 30/09/2017, vốn chủ sở hữu của Vietcap đạt 2,654 tỷ đồng, tăng 2.21 lần so với vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2016. Việc đánh giá lại các khoản đầu tư theo giá thị trường ghi vào lãi lỗ tùy vào tình hình thị trường 3 tháng cuối năm, chúng tôi cho rằng thị trường 3 tháng cuối năm vẫn diễn biến thuận lợi và có tác động tích cực đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

Mặc dù hoạt động IPO và niêm yết cổ phiếu chưa đóng góp nhiều vào hiệu quả kinh doanh của quý 3 nhưng đã giúp cải thiện một phần dòng vốn cho hoạt động kinh doanh của Vietcap , giúp gia tăng niềm tin của cổ đông và tạo nhiều thuận lợi hơn cho Vietcap trong hoạt động nguồn vốn đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trong thời gian tới. Đánh giá hoạt động kinh doanh cả năm 2017, Vietcap dự kiến đạt 650 tỷ lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm phần ảnh hưởng do đánh giá lại giá trị các khoản đầu tư theo giá thị trường), vượt 18,2% so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng mà Đại Hội Cổ Đông phê duyệt trong trường hợp IPO thành công.

Các mảng kinh doanh của Vietcap đều ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực. Cùng với sự khởi sắc của thị trường, doanh thu của hoạt động Môi giới tăng trưởng hơn 34% so với năm 2016. Doanh thu từ mảng Ngân hàng đầu tư tiếp tục đóng góp rất quan trọng vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Vietcap , chủ yếu đến từ các thương vụ tư vấn phát hành, M&A, trong đó các thương vụ nổi bật là tư vấn chào bán cổ phần với giá trị giao dịch 12.374 tỷ đồng tương đương 538 triệu USD (bao gồm phát hành tăng vốn điều lệ và tư vấn bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu) và niêm yết cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, tư vấn phát hành riêng lẻ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận với giá trị giao dịch 989 tỷ đồng tương đương 43 triệu USD, đồng tư vấn bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán ra công chúng của Tổng Công ty Viglacera với giá trị giao dịch 1.955 tỷ đồng tương đương 85 triệu USD, hoàn tất tư vấn niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng không VietJet, tư vấn cổ phần hóa Tổng công ty xây dựng số 1... Đối với hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, nhằm giảm thiểu rủi ro và mang lại hiệu quả đầu tư lâu dài và bền vững cho nhà đầu tư, Vietcap tiếp tục thể hiện quan điểm thận trọng trong việc hỗ trợ đòn bẩy tài chính cho nhà đầu tư thông qua chỉ tập trung cấp margin đối với các cổ phiếu lớn của các công ty có nền tảng kinh doanh tốt. Với chính sách như trên, trong ngắn hạn thị phần có thể bị tác động. Tuy nhiên, về lâu dài chúng tôi tin rằng đây là chính sách phát huy hiệu quả và bền vững cho khách hàng và cổ đông của công ty.