Căn cứ công văn số 890/SGDHCM-TV của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về giao dịch cổ phiếu FPT và OCB, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt ( Vietcap ) xin thông báo đến Quý khách hàng như sau:

Ngày 05/07/2021, hệ thống giao dịch của HOSE xảy ra lỗi không xác định được giá mở cửa (ATO) của hai mã cổ phiếu FPT và OCB (giá khớp bằng 0). Các đợt giao dịch tiếp theo của 02 cổ phiếu này (khớp lệnh liên tục, ATC, giao dịch thỏa thuận) hoạt động bình thường.

HOSE đã khắc phục sự cố và sẽ giao dịch bình thường kể từ ngày 06.07.2021

Tài liệu đính kèm
Thông báo