Chiến lược thị trường

• VN-Index tăng 1,3% phiên đầu tuần, vượt lên trên các đường MA10, MA20 tại 1.108-1.110 điểm nhờ lực mua tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn được cải thiện. Chúng tôi kỳ vọng chỉ số sẽ tăng để kiểm định vùng kháng cự tiếp theo tại 1.123-1.127 điểm, tạo bởi đường MA200 và mức đỉnh gần nhất. 

• GEX tăng 2% ngày hôm qua với thanh khoản cải thiện, đóng cửa ở mức cao nhất trong 2 tuần và phía trên các kháng cự MA10, MA20 tại 22.500, qua đó phát tín hiệu tăng giá. Mua GEX với mục tiêu ngắn hạn tại 24.700 và ngưỡng dừng lỗ tại 22.500. 

• Vào ngày 22/12/2023, Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam (SWPOC), công ty con của PVN, đã ký hợp đồng thứ ba của dự án Lô B (EPCI#3) với Liên danh PVS và Lilama 18. Phòng Phân tích Vietcap ước tính Lô B sẽ đóng góp tổng doanh thu 5,8 tỷ USD và lợi nhuận ít nhất 330 triệu USD cho PVS trong giai đoạn 2024-2050 và đang có khuyến nghị mua dài hạn cho PVS với giá mục tiêu là 43.700. 

• Nhiều ngân hàng niêm yết trên UPCOM đã thông qua kế hoạch chuyển niêm yết sang HOSE hoặc HNX tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vào đầu năm nay, trong đó có VietBank (VBB), ABB, BVB. Tuy nhiên, gần hết năm 2023, vẫn chưa có ngân hàng nào thực hiện chuyển đổi, một phần do thị trường diễn biến không thuận lợi.

Tổng quan thị trường

Giao dịch Phái sinh

• Nhận định:

Hợp đồng F2401 bật tăng mạnh trong phiên đầu tuần, đóng cửa gần vùng đỉnh cũ quanh 1.122 điểm. 

Dự báo, F2401 có thể sẽ điều chỉnh giảm sau khi kiểm định kháng cự này. Hỗ trợ hiện tại của F2401 là vùng 1,105-1.112 điểm.

• Chiến lược:

Mua tại: 1.114 điểm

Mục tiêu (TP): 1.122 điểm

Dừng lỗ (SL) tại 1.112 điểm

TOP CP vượt đỉnh 52 tuần

A table with numbers and a number of people

Description automatically generated with medium confidence

TOP CP có kỹ thuật tốt nhất

A table with numbers and a few black text

Description automatically generated

Giao dịch tự doanh

• Mua

• Bán

Giao dịch khối ngoại

• Mua

• Bán

Diễn biến theo ngành (HSX + HNX)


Powered by Froala Editor