1. Thông tin doanh nghiệp

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
 • Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
 • Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà số 4A Láng Hạ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ
 • Vốn điều lệ: 803.957.090.000 đồng
 • Giá khởi điểm: 47.310 đồng/cổ phần
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 18.225.648 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 18.225.648 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
   

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

 47.310 đồng/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá

100 đ

Bước khối lượng

100  cổ phần (trừ TH mua toàn bộ số CP chào bán)

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

18.225.648 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 15h30

26/11/2021- 10/12/2021

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

15/12/2021

VCSC

Tổ chức đấu giá

08h30

17/12/2021

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

18/12/2021-24/12/2021

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

21/12/2021-24/12/2021

VCSC

                

 

Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

 

1. PTI_ Ban cong bo thong tin ban dau gia 1.pdf

2. Van ban 3145 Bo TTTT 1.pdf

3. QD 143 HDQT phe duyet phuong an cn von PTI1.pdf

4. Dieu le PTI 1.pdf

5 Xac nhan so huu CP PTI.pdf

7. BCTC_TH_PTI 2019.pdf

8. BCTC_TH_PTI 2020.pdf

9. BCTC_TH__PTI_Q3.2021.pdf

10. BCTC_HN_PTI_2019.pdf

11.BCTC_HN_PTI 2020.pdf

12.BCTC_HN_PTI_Q3.2021.pdf

Quy che dau gia-PTI.docx

Powered by Froala Editor