1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings
  • Địa chỉ: Tầng 1 Tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà ở
  • Vốn điều lệ: 257.482.600.000 đồng
  • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:              10.000.000 cổ phần
  • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:   10.000.000 cổ phần

Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

 12.000 đồng/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá

100 đ

Bước khối lượng

100  cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

10.000.000 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 15h30

15/10/2021- 05/11/2021

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

10/11/2021

VCSC

Tổ chức đấu giá

09h00

12/11//2021

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

13/11/2021-22/11/2021

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

16/11/2021-19/11/2021

VCSC


Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số:   1221 0000 634896
  • Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

1. BCTC 2019 me (1).pdf

2. BCTC HN 2019.pdf

3. BCTC TONG HOP 2020.pdf

4. BCTC HOP NHAT 2020.pdf

5. BCTC me ban nien 2021.pdf

6. BCTC HN ban nien 2021.pdf

7. Dinh chinh BCTC HN ban nien 2021.pdf

8. Ban cao bach.pdf

9. Giay chung nhan chao ban CP.pdf

20210525_NQ 04.pdf

20210618_NQ 08.pdf

20210618_NQ 09.pdf

20210622_NQ 13.pdf

20210723_NQ 15.pdf

20210816_Nghi quyet 17.pdf

20210816_Nghi quyet 18.pdf

Nghi quyet DHCD 2021.pdf

Nghi quyet HDQT so 19.pdf

Quy che dau gia Phuc Hung Holdings.docx

Powered by Froala Editor