1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang
  • Địa chỉ: Số 1, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
  • Ngành nghề kinh doanh: nghiên cứu khoa học về lĩnh vực xây dựng để tham mưu giúp Giám đốc Sở Xây dựng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc công trình và các hoạt động có liên quan đến xây dựng; là đơn vị hoạt động dịch vụ công của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang.
  • Vốn điều lệ: 4.964.900.000 đồng, tương đương 496.490 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 253.210 cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ.
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 10.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 10 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu  100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 253.210 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 31/12/2019 - 20/01/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 31/01/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 15h00

 04/02/2020

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   05/02/2020 - 14/02/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 05/02/2019 - 11/02/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Quy hoạch Kiến trúc Hậu Giang  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20191227_20191227 - TT QH KIEN TRUC HAUGIANG - QD 500 thanh lap Trung tam.pdf
20191227_20191227 - TT QH KIEN TRUC HAUGIANG - BCTC nam 2017.pdf
20191227_20191227 - TT QH KIEN TRUC HAUGIANG - BCTC nam 2016.pdf
20191227_20191227 - TT QH KIEN TRUC HAUGIANG - Ban CBTT (Tieng Viet).pdf
20191227_20191227 - TT QH KIEN TRUC HAUGIANG - Ban CBTT (Tieng Anh).pdf
20191227_20191227 - TT QH KIEN TRUC HAUGIANG - BCTC nam 2018.pdf
20191227_20191227 - TT QH KIEN TRUC HAUGIANG - MAUDON.docx
20191227_20191227 - TT QH KIEN TRUC HAUGIANG - Du thao Dieu le cong ty co phan.pdf
20191227_20191227 - TT QH KIEN TRUC HAUGIANG - Notice of Public Offering.pdf
20191227_20191227 - TT QH KIEN TRUC HAUGIANG - QD 1855 Phe duyet GTDN.pdf
20191227_20191227 - TT QH KIEN TRUC HAUGIANG - QD 2137 phe duyet PACPH.pdf
20191227_20191227 - TT QH KIEN TRUC HAUGIANG - QD 2137 phe duyet PACPH (Eng).pdf
20191227_20191227 - TT QH KIEN TRUC HAUGIANG - QUY CHE DG.pdf
20191227_20191227 - TT QH KIEN TRUC HAUGIANG - TB BAN DAU GIA.pdf