1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Trung tâm phát hành sách Bạc Liêu
  • Địa chỉ: Số 57 Hoàng Văn Thụ, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
  • Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; ....
  • Vốn điều lệ: 2.900.000.000 đồng, tương đương 290.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 252.000 cổ phần, chiếm 86,89% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 10.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 252.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 26/11/2018 - 12/12/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 18/12/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 20/12/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 21/12/2018 - 29/12/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 21/12/2018 - 27/12/2018 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Sách Bạc Liêu  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20181122_20181122 - SACH BAC LIEU - 1357 TTg-DMDN.pdf
20181122_20181122 - SACH BAC LIEU - BAN CONG BO THONG TIN.PDF
20181122_20181122 - SACH BAC LIEU - BAO CAO QUYET TOAN 2015.PDF
20181122_20181122 - SACH BAC LIEU - BAO CAO QUYET TOAN 2016.PDF
20181122_20181122 - SACH BAC LIEU - BAO CAO QUYET TOAN 2017.PDF
20181122_20181122 - SACH BAC LIEU - BC KIEM TOAN 31.05.2017.PDF
20181122_20181122 - SACH BAC LIEU - MAUDON.docx
20181122_20181122 - SACH BAC LIEU - DIEU LE CTCP SACH.PDF
20181122_20181122 - SACH BAC LIEU - Giay phep PHS.pdf
20181122_20181122 - SACH BAC LIEU - KH20 CHUYEN DOI DVSN TINH BAC LIEU.PDF
20181122_20181122 - SACH BAC LIEU - PHUONG AN CPH.PDF
20181122_20181122 - SACH BAC LIEU - QD PHE DUYET PHUONG AN.PDF
20181122_20181122 - SACH BAC LIEU - QUYCHE DG FINAL.pdf
20181123_20181122 - SACH BAC LIEU -TB BAN DAU GIA.pdf