1.Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
  • Địa chỉ: QL 61, ấp 2, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh nước sạch; Quản lý khai thác các công trình thủy lợi; Thiết kế công trình cấp thoát nước, giám sát lắp đặt thiết bị công trình cấp thoát nước, tư vấn lập dự án đầu tư… .
  • Vốn điều lệ: 292.331.400.000 đồng, tương đương 29.233.140 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 14.324.239 cổ phần, chiếm 49,0% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 10.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 1 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 14.324.239 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 04/03/2020 - 23/03/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 27/03/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 31/03/2020

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   01/04/2020 - 10/04/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 01/04/2020 - 08/04/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá TT Nước sạch <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đình kèm:
20200303_20200303 - TT NUOC SACH - Ban CBTT (Eng).pdf
20200303_20200303 - TT NUOC SACH - Ban CBTT.pdf
20200303_20200303 - TT NUOC SACH - BCTC nam 2016.pdf
20200303_20200303 - TT NUOC SACH - BCTC 2018 kiem toan.pdf
20200303_20200303 - TT NUOC SACH - BCTC 2017 Kiem toan.pdf
20200303_20200303 - TT NUOC SACH - Du thao dieu le CTCP.pdf
20200303_20200303 - TT NUOC SACH - MAUDON.docx
20200303_20200303 - TT NUOC SACH - Notice of Public Offering.docx
20200303_20200303 - TT NUOC SACH - Phuong an CPH.pdf
20200303_20200303 - TT NUOC SACH - QD 343 dieu chinh QD 286.pdf
20200303_20200303 - TT NUOC SACH - QD 2138 phe duyet GT.pdf
20200303_20200303 - TT NUOC SACH - QD 286 thanh lap TT.pdf
20200303_20200303 - TT NUOC SACH - QD276 PA CPH (Eng).pdf
20200303_20200303 - TT NUOC SACH - QD276 PA CPH.pdf
20200303_20200303 - TT NUOC SACH - QUY CHE DG.pdf
20200303_20200303 - TT NUOC SACH - TB BAN DAU GIA.pdf