1.Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân
  • Địa chỉ: ấp Mùa Xuân, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
  • Ngành nghề kinh doanh: Thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Trồng rừng, khai thác rừng trồng theo quy định của pháp luật. Sản xuất, kinh doanh nông-lâm-ngư kết hợp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ổn định môi trường sinh thái rừng. Trực tiếp quản lý, bảo vệ và phát triển Vườn chim để phục vụ công tác bảo tồn động vật hoang dã và phát triển du lịch sinh thái;…
  • Vốn điều lệ: 29.813.000.000 đồng, tương đương 2.981.300 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 700.938 cổ phần, chiếm 23,51% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 10.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 1 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 700.938 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 21/09/2020 - 08/10/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 14/10/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 15h00

 16/10/2020

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   17/10/2020 - 26/10/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 19/10/2019 - 23/10/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá NN Mua Xuan  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20200918_20200918 - TT NN MUA XUAN - BCTC 2017.pdf
20200918_20200918 - TT NN MUA XUAN - BCTC 2019.pdf
20200918_20200918 - TT NN MUA XUAN - CBTT_Eng.pdf
20200918_20200918 - TT NN MUA XUAN - BCTC 2018.pdf
20200918_20200918 - TT NN MUA XUAN - CBTT_TV.pdf
20200918_20200918 - TT NN MUA XUAN - Chuc nang nhiem vu TT.pdf
20200918_20200918 - TT NN MUA XUAN - Du thao dieu le.pdf
20200918_20200918 - TT NN MUA XUAN - MAUDON.docx
20200918_20200918 - TT NN MUA XUAN - QD Phe duyet gia tri.pdf
20200918_20200918 - TT NN MUA XUAN - Initial Public Offering.pdf
20200918_20200918 - TT NN MUA XUAN - QD phe duyet PA CPH.pdf
20200918_20200919 - TT NN MUA XUAN - QUY CHE DG.pdf
20200918_20200918 - TT NN MUA XUAN - TB BAN DAU GIA.pdf
20200918_20200918 - TT NN MUA XUAN - QD Phe duyet PACPH_Eng.pdf
20200918_20200918 - TT NN MUA XUAN - PA CPH.pdf