1.Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông thủy bộ
  • Địa chỉ: 420 Quốc lộ 1, Thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
  • Ngành nghề kinh doanh: Thực hiện công tác đăng kiểm các phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy bộ nội địa đang lưu hành và một số hoạt động dịch vụ được Nhà nước cho phép
  • Vốn điều lệ: 5.741.200.000 đồng, tương đương 574.120 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 212.036 cổ phần, chiếm 36,93% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 10.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 1 cổ phần
Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 212.036 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 03/12/2019 - 20/12/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 26/12/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 30/12/2019

 tại HOSE

Nộp tiền mua cổ phần

   31/12/2019 - 09/01/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 31/12/2019 - 07/01/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Đăng kiểm PTGT Thủy lợi <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm
0191202_20191202 - TT DANGKIEM PTGT THUY LOI - Ban CBTT (TA).pdf
20191202_20191202 - TT DANGKIEM PTGT THUY LOI - BCTC nam 2016.pdf
20191202_20191202 - TT DANGKIEM PTGT THUY LOI - BCTC kiem toan nam 2017.pdf
20191202_20191202 - TT DANGKIEM PTGT THUY LOI - Du thao dieu le.pdf
20191202_20191202 - TT DANGKIEM PTGT THUY LOI - Ban CBTT (TV).pdf
20191202_20191202 - TT DANGKIEM PTGT THUY LOI - MAUDON.docx
20191202_20191202 - TT DANGKIEM PTGT THUY LOI - BCTC kiem toan nam 2018.pdf
20191202_20191202 - TT DANGKIEM PTGT THUY LOI - Notice of Public Offering.pdf
20191202_20191202 - TT DANGKIEM PTGT THUY LOI - QD 1283VE GTDN.pdf
20191202_20191202 - TT DANGKIEM PTGT THUY LOI - QD 1995 phe duyet PA CPH (TA).pdf
20191202_20191202 - TT DANGKIEM PTGT THUY LOI - QD 1715 thanh lap.pdf
20191202_20191202 - TT DANGKIEM PTGT THUY LOI - QD 1995 phe duyet PA CPH (TV).pdf
20191202_20191202 - TT DANGKIEM PTGT THUY LOI -TB BAN DAU GIA.pdf
20191202_20191202 - TT DANGKIEM PTGT THUY LOI - QUY CHE DG.pdf
20191202_20191202 - TT DANGKIEM PTGT THUY LOI - Phuong an CPH.pdf