1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP
  • Địa chỉ: 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Ngành nghề kinh doanh: Xây lắp, xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, bưu điện, nền móng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến áp điện...
  • Vốn điều lệ: 1.100.000.000.000 đồng
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 44.583.500 cổ phần (chiếm 40,53% vốn điều lệ)
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 23.030 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 10 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 44.583.500 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 02/11/2020 - 17/11/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 23/11/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 25/11/2020

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   26/11/2020 - 02/12/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 26/11/2020 - 02/12/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá CC1  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20201030_20201030 - CC1 - Ban CBTT thoai von cua BXD tai CC1.pdf
20201030_20201030 - CC1 - BCTC HN kiem toan 2019.pdf
20201030_20201030 - CC1 - BCTC HN soat xet 6T2020.pdf
20201030_20201030 - CC1 - BCTC HN kiem toan 2018.pdf
20201030_20201030 - CC1 - BCTC TH kiem toan 2018.pdf
20201030_20201030 - CC1 - BCTC TH soat xet 06T2020.pdf
20201030_20201030 - CC1 - BCTC TH kiem toan 2019.pdf
20201030_20201030 - CC1 - CV1414 BXD xac dinh gia khoi diem.pdf
20201030_20201030 - CC1 - Giay xac nhan so huu CP.pdf
20201030_20201030 - CC1 - Giay chung nhan DKKD.pdf
20201030_20201030 - CC1 - QĐ 1232 TTCP phet duyet danh muc DN.pdf
20201030_20201030 - CC1 - QĐ908 TTCP phe duyet danh muc DN.pdf
20201030_20201030 - CC1 - QĐ 1355 BXD phe duyet phuong an.pdf
20201030_20201030 - CC1 - Quy che DG..pdf
20201030_20201030 - CC1 - TBAO BAN DAU GIA.pdf
20201030_20201030 - CC1 - Dieu le CTCP.pdf
20201030_20201030 - CC1 - MAU DON.docx