1. Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP
  • Địa chỉ: Số 63 đường Yersin, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
  • Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu xăng dầu. Mua bán nguyên liệu, nhiên liệu xăng dầu; …
  • Vốn điều lệ: 2.366.000.000.000 (Hai ngàn ba trăm sáu mươi sáu tỷ) đồng tương đương 236.600.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 30.958.800 cổ phần, chiếm 13,08% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 11.900 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 30.958.800 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 13/11/2018 - 23/11/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 29/11/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 03/12/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 04/12/2018 - 10/12/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 04/12/2018 - 10/12/2018 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá XNK Thanh Lễ <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20181112_20181112 - THALEXIM - 1165.QD-TTg PA CPH.PDF
20181112_20181112 - THALEXIM - Ban CBTT.PDF
20181112_20181112 - THALEXIM - 465-CV.TL Xac nhan SHCP.PDF
20181112_20181112 - THALEXIM - BCTC HN 2017.PDF
20181112_20181112 - THALEXIM - BCTC HN 2016.PDF
20181112_20181112 - THALEXIM - BCTC Rieng soat xet 6T 2018.PDF
20181112_20181112 - THALEXIM - BTCT R KT 2016.pdf
20181112_20181112 - THALEXIM - GIAY DANG KY DN.PDF
20181112_20181112 - THALEXIM - MAUDON.docx
20181112_20181112 - THALEXIM - Quy che DG.pdf
20181112_20181112 - THALEXIM -TB BAN DAU GIA.pdf
20181112_20181112 - THALEXIM - QD2894 thoai von CP.pdf
20181112_20181112 - THALEXIM - BCTC Rieng KT 2017.PDF
20181112_20181112 - THALEXIM - BCTC HN soat xet 6T 2018.PDF
20181112_20181112 - THALEXIM - DIEU LE CTCP.PDF