1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng công ty IDICO – CTCP
  • Địa chỉ: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
  • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Sản xuất vật liệu xây dựng;…
  • Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 108.000.000 cổ phần (chiếm 36% vốn điều lệ)
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 26.930 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 10 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 108.000.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 29/10/2020 - 19/11/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 25/11/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 27/11/2020

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   28/11/2020 - 04/12/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 30/11/2019 - 04/12/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá IDICO  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20201028_20201028 - IDICO - BCTC Hop nhat_2019.pdf
20201028_20201028 - IDICO - BCTC Rieng le 01.01.2018 - 28.02.2018.pdf
20201028_20201028 - IDICO - BCTC Rieng le 01.03.2018 - 31.12.2018.pdf
20201028_20201028 - IDICO - BCTC Rieng le_2019.pdf
20201028_20201028 - IDICO - BCTC Rieng le 6T.2020 SX.pdf
20201028_20201028 - IDICO - BCTCHN 01.01.2018 - 28.02.2018.pdf
20201028_20201028 - IDICO - Giay DKKD.pdf
20201028_20201028 - IDICO - BCTCHN 01.03.2018 - 31.12.2018.pdf
20201028_20201028 - IDICO - BCTCHN 6T.2020 SX.pdf
20201028_20201028 - IDICO - QD 908 TTCP.pdf
20201028_20201028 - IDICO - MAU DON.docx
20201028_20201028 - IDICO - TBAO BAN DAU GIA.pdf
20201028_20201028 - IDICO - Quy che DG.pdf
20201028_20201028 - IDICO - QD Phe duyet PA thoai von.pdf
20201028_20201028 - IDICO - VB 673 XD gia khoi diem.pdf
20201028_20201028 - IDICO - Xac nhan SHCP.pdf
20201028_20201028 - IDICO - BAN CBTT.pdf
20201028_Dieu Le IDICO sao y 16-10-2020.pdf