1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội
  • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco
  • Địa chỉ: Tầng 4 NB, tòa nhà 14 - 16 Hàm Long, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa; Cung ứng dịch vụ lao động, ....
  • Vốn điều lệ thực góp: 11.590.100.000 đồng
  • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.130.710 cổ phần
  • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 11.900 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 1.130.710 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 15h30

 11/10/2019 - 25/10/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 30/10/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 08h30

 01/11/2019

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 01/11/2019 - 07/11/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 04/11/2019 - 07/11/2019 

 tại Vietcap

Tài liệu đình kèm:
1. Quy che ban dau gia co phan_XNK Haneco.doc
2. QD 1232 QD-TTg.pdf
3. QD PHE DUYET PA.pdf
4. DKKD.pdf
5. CBTT.pdf
6. BCTC 6t2019.pdf
7. BCTC 2018.pdf
Cac mau don Dau gia.doc
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc