Kính gửi Quý Khách hàng,

Vietcap thông báo thông tin đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

Thông tin doanh nghiệp

 • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
 • Địa chỉ: 01 Ngô Gia Tự, P.Mỹ Long, Tp.Long Xuyên, Tỉnh An Giang
 • Điện thoại: (84-296) 3841548                Số fax: (84-296) 3843239
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, chế biến và kinh doanh lương thực; Thương mại dịch vụ xe (xe gắn máy, phụ tùng và dịch vụ); Vật tư nông nghiệp (phân bón và thuốc bảo vệ thực vật)…
 • Vốn điều lệ: 182.000.000.000 đồng
 • Vốn của SCIC : 51.265.500.000 đồng (tương ứng 28,17% vốn điều lệ)
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư Trong nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang.
 • Tổ chức tư vấn:  Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán MB
Loại cổ phần chào bán Cổ phần phổ thông
Giá khởi điểm 1 cổ phần36.586 đồng/cổ phần
 Giá khởi điểm 1 lô cổ phần 187.560.000.000 đồng/lô cổ phần
 Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
 Bước giá 1.000.000 đồng /lô cổ phần
 Hình thức đấu giáBán đấu giá Công khai theo lô cổ phần. Nhà đầu tư phải đăng ký và đặt mua toàn bộ lô cổ phần chào bán
Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước  5.126.550 cổ phần
Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước 5.126.550 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa 0 cổ phần
 Tổng số lượng cổ phần đấu giá 5.126.550 cổ phần
 Tỉ lệ đặt cọc 10% giá khởi điểm

Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 Thời gianNgàyĐịa điểm
 Đăng ký đấu giá và nộp cọc 08h00 - 16h00 09/12/2021- 20/12/2021 tại Vietcap
 Nộp phiếu tham dự đấu giá Trước 14h0024/12/2021 tại Vietcap
 Tổ chức đấu giá 09h0028/12/2021 tại HOSE
Nộp tiền mua cổ phần
29/12/2021 -  04/01/2022
 Hoàn trả tiền cọc 29/12/2021 -  05/01/2022 

  Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 0011002550084
 • Của: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
 •  Tại: VCB - Sở giao dịch
 •  Nội dung: Nộp cọc đấu giá CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang   <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD (ngày và nơi cấp)> <Số lượng>

1. 20211208_20211208 - AGM - Ban CBTT.pdf

2.20211208_20211208 - AGM - BCTC hop nhat 2019.pdf

3.20211208_20211208 - AGM - BCTC hop nhat 2020.pdf

4.20211208_20211208 - AGM - BCTC hop nhat quy 3-20211.pdf

5.20211208_20211208 - AGM - CV 3807.VPCP.DMDN vv tiep tuc QD 10011.pdf

6.20211208_20211208 - AGM - Dieu le DN sua doi lan 7.1.pdf

7.20211208_20211208 - AGM - Giay chung nhan doanh nghiep thay doi lan 26.pdf

8.20211208_20211208 - AGM - Giay chung nhan so huu co phan.pdf

9.20211208_20211208 - AGM - Mau don dang ky dau gia.doc

10.20211208_20211208 - AGM - NQ 294 Phuong an chuyen nhuong von dau tu cua SCIC tai Cty.pdf

11.20211208_20211208 - AGM - QD 318 ve phuong an chuyen nhuong von AGM.pdf

12.20211208_20211208 - AGM - QUY CHE DAU GIA.pdf

13.20211208_20211208 - AGM - Quyet dinh so 1001 QD-TTg.pdf

14.20211208_20211208 - AGM - TBAO BAN DAU GIA.pdfPowered by Froala Editor