Vietcap thông báo thông tin đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

 • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức 
 • Địa chỉ: Số 318 Lê Hồng Phong, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Điện thoại: 0254 3961 689    Số fax: 0254 3961 986
 • Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại; Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;...
 • Vốn điều lệ: 17.420.000.000 đồng 
 • Vốn của SCIC : 11.520.000.000 đồng tương ứng 66,13% vốn điều lệ. 
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả nhà đầu tư Trong nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức.
 • Tổ chức tư vấn:  Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phố Wall
Loại cổ phần chào bánCổ phần phổ thông
Giá khởi điểm 01 lô cổ phần32.760.000.000 đồng/lô cổ phần
Mệnh giá10.000 đồng/cổ phần
Bước giá1.000.000 đồng/ lô cổ phần
Hình thức đấu giáBán đấu giá Công khai theo lô cổ phần
Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước1.152.000 cổ phần
Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước 1.152.000 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa0 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đấu giá1.152.000 cổ phần
Tỉ lệ đặt cọc10% giá trị lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 Thời gianNgàyĐịa điểm
Đăng ký đấu giá và nộp cọc08h00 - 16h0021/01/2022 - 16/02/2022 tại Vietcap
Nộp phiếu tham dự đấu giáTrước 15h0022/02/2022 tại Vietcap
Tổ chức đấu giá09h0024/02/2022 tại HOSE
Nộp tiền mua cổ phần
25/02/2022 -  03/03/2022
Hoàn trả tiền cọc 25/02/2022 - 03/03/2022 

3. Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 0011002550084
 • Của: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
 •  Tại: VCB - Sở giao dịch
 •  Nội dung: Nộp cọc đấu giá CTCP Châu Đức <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD (ngày và nơi cấp)> <Số lượng>

20220120_20220120 - Do thi Chau Duc - Ban CBTT.pdf

20220120_20220120 - Do thi Chau Duc - BCTC 9 thang nam 2021.pdf

20220120_20220120 - Do thi Chau Duc - BCTC kiem toan 2020.pdf

20220120_20220120 - Do thi Chau Duc - CV 3807.VPCP.DMDN vv tiep tuc QD 1001.pdf

20220120_20220120 - Do thi Chau Duc - Dieu le to chuc va hoat dong.pdf

20220120_20220120 - Do thi Chau Duc - Giay CN so huu CP.pdf

20220120_20220120 - Do thi Chau Duc - Mau don dang ky dau gia.docx

20220120_20220120 - Do thi Chau Duc - QD332 phe duyet phuong an.pdf

20220120_20220120 - Do thi Chau Duc - QD342 sua doi QD 322.pdf

20220120_20220120 - Do thi Chau Duc - QUY CHE DAU GIA.pdf

20220120_20220120 - Do thi Chau Duc - Quyet dinh so 1001 QD-TTg.pdf

20220120_20220120 - Do thi Chau Duc - TBAO BAN DAU GIA.pdf

Powered by Froala Editor