1. Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn
  • Địa chỉ: Số 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
  • Điện thoại: (028) 35 107 888                           Số Fax: (028) 35 512 427
  • Ngành nghề kinh doanh: Thương mại tổng hợp và sản xuất điện
  • Vốn điều lệ: 190.214.990.000 đồng
  • Vốn của SCIC : 4.828.560.000 đồng (tương ứng 2.54% vốn điều lệ)

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

Giá khởi điểm

16.700 đồng/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá

100 đồng

Hình thức đấu giá

Đấu giá cả lô, mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán
Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước 482.856 cổ phần
Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước  482.856 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

482.856 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư trong nước đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn.

3. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

4. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm
Nhà đầu tư nộp hồ sơ năng lực 08h00 - 16h00 29/06/2020 – 13/07/2020  tại SCIC
SCIC trả lời bằng văn bản cho Nhà đầu tư   Trong trường hợp không chấp thuận Nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá cả lô, SCIC sẽ có trả lời bằng văn bản trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ năng lực của Nhà đầu tư và trước 14h00 ngày 15/07/2020  

Đăng ký đấu giá và nộp cọc

08h00 - 16h00

15/07/2020 - 21/07/2020

 tại Vietcap

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 14h00

22/07/2020

 tại HOSE

Tổ chức đấu giá

14h30

22/07/2020

 tại HOSE

Nộp tiền mua cổ phần

  23/07/2020 - 29/07/2020  

Hoàn trả tiền cọc

 

23/07/2020 - 29/07/2020

 

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 0011002550084
  • Của: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
  • Tại: VCB - Sở giao dịch
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá SMA <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD (ngày và nơi cấp)> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
Ban Cong bo thong tin SMA
Mau 01_Don dang ky tham gia dau gia
Mau 02_Don de nghi thay doi dang ky tham gia dau gia
Mau 03_Don de nghi huy dang ky tham gia dau gia
Mau 04_Don de nghi cap lai Phieu tham du dau gia
Mau 05_Giay uy quyen
Mau 06_Phieu tham du dau gia
Mau 07_Thong bao dang ky mua khoi luong lon
QD 257 Quy che ban co phan SMA
QD 258 Phuong an ban co phan SMA