1. Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
  • Địa chỉ: Số 69-71-73 Nguyễn Huệ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
  • Điện thoại: (84-296) 3841196                           Fax: (84-296) 3843009
  • Ngành nghề kinh doanh: Chế biến và bảo quản rau quả, Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn, Bán buôn thực phẩm, Bán buôn đồ uống,...  
  • Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng
  • Vốn của SCIC : 29.424.000.000 đồng (tương ứng 49,04% vốn điều lệ)  

2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang.

3. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall - WSS.

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

Giá khởi điểm

20.500 đồng/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá

100 đồng

Hình thức đấu giá

Đấu giá cả lô, mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán
Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước 2.942.400 cổ phần
Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước  2.942.400 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

2.942.400 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

4. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm
Nhà đầu tư nộp hồ sơ năng lực 08h00 - 16h00 09/12/2019 – 20/12/2019  tại SCIC CN PN
SCIC trả lời bằng văn bản cho Nhà đầu tư   Trong trường hợp không chấp thuận Nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá cả lô, SCIC sẽ có trả lời bằng văn bản trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ năng lực của Nhà đầu tư và trước 14h00 ngày 24/12/2019  

Đăng ký đấu giá và nộp cọc

08h00 - 16h00

24/12/2019 - 30/12/2019

 tại Vietcap

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 14h00

31/12/2019

 tại HOSE

Tổ chức đấu giá

14h30

31/12/2019

 tại HOSE

Nộp tiền mua cổ phần

  01/01/2020 - 07/01/2020  

Hoàn trả tiền cọc

 

02/01/2020 - 08/01/2020

 

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 0011002550084
  • Của: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
  • Tại: VCB - Sở giao dịch
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Thực phẩm An Giang <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20191206_01 - ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ.doc
20191206_02 - THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ - Amend the registration.doc
20191206_03 - HỦY ĐĂNG KÝ - Cancel the registration.doc
20191206_05 - ỦY QUYỀN (TRONG NƯỚC).doc
20191206_04-CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ-Reissuing Bidding Form.doc
20191206_06 - PHIẾU THAM DỰ - BIDDING FORM.doc
20191206_Xac nhan da nop ho so nang luc.doc
20191206_07-CBTT DK MUA LƯỢNG LỚN CP.doc
20191206_20191206 - RAU QUA TP AN GIANG - TB BAN DAU GIA.pdf
20191206_20191206 - RAU QUA TP ANGIANG - Ban CBTT.pdf
20191206_20191206 - RAU QUA TP ANGIANG - BCTC KIEMTOAN 2018.pdf
20191206_20191206 - RAU QUA TP ANGIANG - BCTC 6 thang 2019.pdf
20191206_20191206 - RAU QUA TP ANGIANG - DS dai ly Dau gia.pdf
20191206_20191206 - RAU QUA TP ANGIANG - GIAY DANGKY KD.pdf
20191206_20191206 - RAU QUA TP ANGIANG - Mau don.docx
20191206_20191206 - RAU QUA TP ANGIANG - QD 371 PHE DUYET PHUONGAN.pdf
20191206_20191206 - RAU QUA TP ANGIANG - NQ 285 PA BAN CO PHAN.pdf
20191206_20191206 - RAU QUA TP ANGIANG - Quy che DG ca lo.pdf
20191206_20191206 - RAU QUA TP ANGIANG - XAC NHAN SOHUU.pdf
20191206_20191206 - RAU QUA TP ANGIANG - TB Giao dich CP NCLQ.pdf
20191206_20191206 - RAU QUA TP ANGIANG - BCTC KIEMTOAN 2017.pdf