1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG
  • Địa chỉ: Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, Phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên , Tỉnh An Giang
  • Điện thoại: 0296 3831 401                        Fax: 0296 3831 129
  • Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa đường biển, đại lý hải quan, giao nhận hàng hóa, xây dựng công trình dân dựng, cung ứng tàu biển,...
  • Vốn điều lệ: 138.000.000.000 đồng
  • Vốn của SCIC : 73.116.000.000 đồng (tương ứng 52,98% vốn điều lệ)

2.Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư trong nước đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

3.Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

Giá khởi điểm

99.000 đồng/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá

100 đồng

Hình thức đấu giá

Đấu giá cả lô, mỗi nhà đầu tư phải
đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán
Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước 7.311.600 cổ phần
Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước 7.311.600 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

7.311.600 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

4.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm
Nhà đầu tư nộp hồ sơ năng lực 08h00 - 16h00 11/10/2019 – 18/10/2019  tại SCIC
SCIC trả lời bằng văn bản cho Nhà đầu tư   Trong trường hợp không chấp thuận Nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá cả lô, SCIC sẽ có trả lời bằng văn bản trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ năng lực của Nhà đầu tư và trước 14h00 ngày 22/10/2019  

Đăng ký đấu giá và nộp cọc

08h00 - 16h00

23/10/2019 - 29/10/2019

 tại Vietcap

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 14h00

30/10/2019

 tại HOSE

Tổ chức đấu giá

14h30

30/10/2019

 tại HOSE

Nộp tiền mua cổ phần

  31/10/2019 - 06/11/2019  

Hoàn trả tiền cọc

 

31/10/2019 - 06/11/2019 

 

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 0011002550084
  • Của: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
  • Tại: VCB - Sở giao dịch
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Cảng An Giang <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20191010_20191010 - CANG AN GIANG - Ban CBTT.pdf
20191010_20191010 - CANG AN GIANG - BCTC 6 thang 2019.pdf
20191010_20191010 - CANG AN GIANG - BCTC nam 2017.pdf
20191010_20191010 - CANG AN GIANG - BCTC nam 2018.pdf
20191010_20191010 - CANG AN GIANG - danh sach dai ly dau gia.xls
20191010_20191010 - CANG AN GIANG - Giay DKKD.PDF
20191010_20191010 - CANG AN GIANG - QD 287 - PHE DUYET PHUONG AN.pdf
20191010_20191010 - CANG AN GIANG - Mau don.docx
20191010_20191010 - CANG AN GIANG - QD 291 BH QUY CHE DAU GIA.pdf
20191010_20191010 - CANG AN GIANG - TB giao dich CDL CDNN - SCIC.pdf
20191010_20191010 - CANG AN GIANG - TB BAN DAU GIA.pdf
20191010_20191010 - CANG AN GIANG - Xac nhan so huu CP.PDF
20191010_03 - THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ - Amend the registration.docx
20191010_01 - ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ.docx
20191010_05 - CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ - Reissuing Bidding Form.doc
20191010_04 - HỦY ĐĂNG KÝ - Cancel the registration.docx
20191010_02 - REGISTRATION FORM for foreign investors.docx
20191010_06A - ỦY QUYỀN (TRONG NƯỚC).doc
20191010_08 - CBTT DK MUA LƯỢNG LỚN CP - large registration.doc
20191010_06B - POA apply (for foreign investors).doc
20191010_07 - PHIẾU THAM DỰ - BIDDING FORM.doc
20191010_06C - POA (for trading representative).doc
20191010_Phu luc so 10 - TT155.docx
20191010_20191010 - CANG AN GIANG - Dieu le cong ty.pdf