1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Nhà khách Bông Sen
  • Địa chỉ: Số 60 đường Trần Hưng Đạo, khu vực 4, phường 5, thành phố vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
  • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh phòng ngủ; kinh doanh ăn uống, nhà hàng ca nhạc, tổ chức đám cưới, lễ hội; Dịch vụ phục vụ khách tại nhà khách; ….
  • Vốn điều lệ: 93.000.000.000 đồng, tương đương 9.300.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 5.899.200 cổ phần, chiếm 63,43% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 10.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 5.899.200 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 07/12/2020 - 23/12/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 29/12/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 31/12/2020

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   01/01/2021 - 09/01/2021

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 04/01/2021 - 08/01/2021 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá nhà khách Bông Sen <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

 Tài liệu đính kèm:
20201203_20201203 - NHA KHACH BONG SEN - Ban CBTT.pdf
20201203_20201203 - NHA KHACH BONG SEN - BCTC 2017.pdf
20201203_20201203 - NHA KHACH BONG SEN - BCTC 30.6.2019.pdf
20201203_20201203 - NHA KHACH BONG SEN - Ban CBTT_Eng.pdf
20201203_20201203 - NHA KHACH BONG SEN - BCTC 2016.pdf
20201203_20201203 - NHA KHACH BONG SEN - BCTC 2018.pdf
20201203_20201203 - NHA KHACH BONG SEN - Du thao Dieu le.pdf
20201203_20201203 - NHA KHACH BONG SEN - MAUDON.docx
20201203_20201203 - NHA KHACH BONG SEN - PA CPH.pdf
20201203_20201203 - NHA KHACH BONG SEN - QD 86 Bo sung QD07.pdf
20201203_20201203 - NHA KHACH BONG SEN - QD 741 thanh lap NKBS.pdf
20201203_20201203 - NHA KHACH BONG SEN - QD601 chuyen NKBS thanh CTCP.pdf
20201203_20201203 - NHA KHACH BONG SEN - QD2045 phe duyet PACPH.pdf
20201203_20201203 - NHA KHACH BONG SEN - QD07 quy dinh CN, NV.pdf
20201203_20201203 - NHA KHACH BONG SEN - QD1163 GIA TRI DN.pdf
20201203_20201203 - NHA KHACH BONG SEN - QD2045 phe duyet PACPH_Eng.pdf
20201203_20201203 - NHA KHACH BONG SEN - TB BAN DAU GIA.pdf
20201203_20201203 - NHA KHACH BONGSEN - QUY CHE DG.pdf