1.  Thông tin doanh nghiệp:

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
 • Tên doanh nghiệp đấu giá: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
 • Địa chỉ: Tầng 1, 3, 4, 5, 6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, số 210 Trần Quang Khải, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; hoạt động tín dụng ...
 • Vốn điều lệ: 12.035.904.740.000 đồng
 • Giá khởi điểm: 28.930 đồng/cổ phần
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:  122.175.343 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: Quy định tại quy chế đấu giá đính kèm
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
   

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

28.930 đồng/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Bước giá

10 đồng 

Bước khối lượng

100 cổ phần (trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán)

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

122.175.343 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 15h30

25/01/2022-16/02/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

21/02/2022

VCSC

Tổ chức đấu giá

08h30

23/02/2022

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

24/02/2022-02/03/2022

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

25/02/2022-02/03/2022

VCSC


Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

0. Quy che dau gia 1.docx

1. LPB_DKKD 1.pdf

1.2.LPB_Dieu le 1.pdf

1.3. LPB_21Q3_BCTC 1.pdf

1.4. LPB_20CN_BCTC_KT 1.pdf

1.5. LPB_19CN_BCTC_KT 1.pdf

2.LPB_XNSH 1.pdf

3.VNPost_CV3145 Bo TTTT 1.pdf

4.VNPost_CV4476 VPCP 1.pdf

6.VNPost_Gay DKKD 1.pdf

7.VNPost_QD phe duyet PA 1.pdf

8.VNPost_Chap thuan NHNN 1.pdf

9.VNPost_TB316VPCP 1.pdf

10. Ban CBTT 1.pdf

 

Powered by Froala Editor