1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Đài truyền hình Việt Nam
  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam
  • Địa chỉ: Tầng 15 Tháp A, tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền qua vệ tinh và trên internet; Mua và bán bản quyền phát sóng các chương trình và kênh truyền hình, sản xuất các chương trình truyền hình; ....
  • Vốn điều lệ: 344.493.601.391 đồng
  • Giá khởi điểm: 62.926.206.000  đồng
  • Giá trị phần vốn góp đưa ra chào bán cạnh tranh:  17.224.680.070 đồng
  • Giá trị phần vốn góp người nước ngoài được phép mua: 0 đồng
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

62.926.206.000 đồng

Bước giá

100 đồng

chào bán cạnh tranh

17.224.680.070 đồng

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm


2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá 

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 15h30

14/03/2022-28/03/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

31/03/2022

VCSC

Tổ chức đấu giá

08h30

04/04/2022

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

05/04/2022-11/04/2022

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

06/04/2022-11/04/2022

VCSC


Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá


0. Quy che chao ban canh tranh phan von gop VSVT.docx

1. Ban CBTT..pdf

2. Quyet dinh so 115 VTV.pdf

3. Cong van so 1288 VTV..pdf

4. Cong van CO..pdf

5. Giay CN dang ky dau tu VSTV..pdf

6. Giay CN DKKD VSTV..pdf

7. Hop dong lien doanh VSTV sua doi nam 2021..pdf

8. Dieu le VSTv sua doi nam 2021..pdf

9. Hop dong lien doanh VSTV nam 2014..pdf

10. Dieu le VSTV nam 2014..pdf

11. BCTC kiem toan nam 2020 VSTV..pdf

12. BCTC nam 2021..pdf

13. Xac nhan so huu phan von gop VSTV.pdf

14. Chung thu tham dinh gia.pdf

Powered by Froala Editor