1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Đài truyền hình Việt Nam
  • Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam
  • Địa chỉ: Tầng 15 Tháp A, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh:  Hoạt động viễn thông vệ tinh
  • Vốn điều lệ: 344.493.601.391 đồng
  • Giá trị phần vốn góp chào bán tính theo giá trị góp vốn ban đầu: 51.674.040.209 đồng (tương đương 15% trong tổng số 51% vốn điều lệ của VSTV mà VTV đang nắm giữ)

 2. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

 188.778.616.000 đồng

Giá trị phần vốn góp chào bán

 51.674.040.209 đồng

Số mức giá

01 mức giá

Bước giá

100 đồng/cổ phần

Hình thức đấu giá

- Nhà đầu tư phải đăng ký và đặt mua toàn bộ phần vốn góp chào bán 

- NĐT chỉ được ghi 01 (một) mức giá đặt mua và giá đặt mua phải là bội số của 100

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

3. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá:

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 15h30

24/12/2021- 06/01/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

Trước 16h00

11/01/2022

VCSC

Tổ chức chào bán cạnh tranh

08h30

13/01/2022

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

14/01/2022-20/01/2022

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

17/01/2022-20/01/2022

VCSC

                

Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

0. Quy che dau gia phan von gop VSVT.docx

1. Ban CBTT.pdf

2. Quyet dinh so 1135 VTV.pdf

3. Cong van so 1288 VTV.pdf

4. Cong van CO.pdf

5. Giay CN dang ky dau tu VSTV.pdf

6. Giay CN DKKD VSTV.pdf

7. Hop dong lien doanh VSTV sua doi nam 2021.pdf

8. Dieu le VSTv sua doi nam 2021.pdf

9. Hop dong lien doanh VSTV nam 2014.pdf

10. Dieu le VSTV nam 2014.pdf

11. BCTC kiem toan nam 2020 VSTV.pdf

12. BCTC kiem toan nam 2019 VSTV.pdf

13. BCTC Quy 3 2021 VSTV.pdf

14. Xac nhan so huu phan von gop VSTV.pdf

15. Chung thu tham dinh gia.pdf

Powered by Froala Editor