1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam
  • Địa chỉ:  Số 44 Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê văn phòng, kinh doanh và phát hành sách ....
  • Vốn điều lệ:  679.099.600.000 đồng
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Thời gian tổ chức đấu giá: 9h ngày 14/06/2024

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm 

15.700 đồng/ cổ phần

Bước giá

100 đồng

Bước khối lượng

100 cổ phần (trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán)

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

6.790.996 cổ phần

Số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu 

100 cổ phần

Số mức giá đặt mua 

Tối đa 2 mức giá

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua tối đa

0 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá 

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 20/05/2023 đến trước

15h30 ngày 07/06/2024

Vietcap,SCIC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

12/06/2024

Vietcap

Nộp tiền mua cổ phần

Từ 8h30 ngày 14/06/2024 đến trước 16h ngày 20/06/2024

SCIC

Hoàn trả tiền cọc

14/06/2024-17/06/2024

Vietcap,SCIC

            

Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  0011002550088

Chủ tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH

Tại: VCB - Sở giao dịch

Nội dung: Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp Tiền đặt cọc mua …..cổ phần của SCIC tại CTCP Sách Việt Nam

1. Quy che chao ban canh tranh..docx

2. Ban CBTT Chao ban canh tranh.pdf

3. Quyet dinh phe duyet PA chao ban canh tranh.pdf

4. CV xac nhan so huu co phan.pdf

5. Dieu le..pdf

6. Giay DKKD..pdf

7. BCTC 2022.pdf

8. BCTC 2023.pdf

9. VNB - Danh sach dai ly dau gia (1).docx

Powered by Froala Editor