1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Nhựa Picomat
  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Nhựa Picomat
  • Địa chỉ: Thôn Cầu Liêu, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh các sản phẩm ván nội thất, sản xuất sản phẩm từ plastic
  • Vốn điều lệ: 173.132.000.000 đồng
  • Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
  • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:  2.686.800 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

Loại cổ phần chào bán

 Cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

 10.000 đồng/cổ phần

Mệnh giá

 10.000 đồng/cổ phần

Bước giá

 100 đồng  

Bước khối lượng

 100 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 2.686.800 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 15h30

13/01/2022-15/02/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

18/02/2022

VCSC

Tổ chức đấu giá

08h30

22/02/2022

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

23/02/2022-04/03/2022

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

24/02/2022-01/03/2022

VCSC


Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá


13. Dieu le.pdf

12. Cac nghi quyet lien quan.pdf

11. To trinh phuong an phat hanh.pdf

10. NQ DHDCD phuong ban phat hanh.pdf

9. GIay DKKD.pdf

8. BCTC HN 9 thang 2021.pdf

7. BCTC 9 thang 2021.pdf

6. BCTC Picomat HN 2020.pdf

5. BCTC rieng -PICOMAT 2020.pdf

4. BCTC Picomat 2019.pdf

3. BCB.pdf

2. Giay chung nhan chao ban.pdf

1. TB chao ban.pdf

0. Quy che dau gia nhua Picomat.docx

Powered by Froala Editor