1. Thông tin doanh nghiệp:

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La
 • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La
 • Địa chỉ: Số 7, đường Bản Cọ, phường Chiềng An, Tp Sơn La, tỉnh Sơn La
 • Ngành nghề kinh doanh: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại. Quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống đường giao thông nội thị và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị ...
 • Vốn điều lệ: 304.624.627.915 đồng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 11.315 đồng/cổ phần
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:  19.080.876 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
   

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

11.315 đồng/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Bước giá

100 đồng

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

19.080.876 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 15h30

04/03/2022-24/03/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

29/03/2022

VCSC

Tổ chức đấu giá

08h30

31/03/2022

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

01/04/2022-07/04/2022

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

04/04/2022-07/04/2022

VCSC


Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá


0. Quy che dau gia Moi truong do thi Son la (1).docx


1. Ban CBTT.PDF

2. Dieu Le.pdf

3. QD phe duyet phuong an.pdf

4. CV xac nhan.pdf

5. Giay DKKD.pdf

6. BC TC 2020.pdf

7. BCTC nam 2021.pdf

Powered by Froala Editor