1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
  • Tên doanh nghiệp đấu giá:  Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoa, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản; Tư vấn, môi giới, ...
  • Vốn điều lệ: 410.000.000.000 đồng
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Giá khởi điểm : 390.569.000.000 đồng/lô cổ phần
  • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 19.528.409 cổ phần
  • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 19.528.409 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm 

390.569.000.000 đồng/lô cổ phần

Bước giá

1.000.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

19.528.409 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

19.528.409 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá 

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 16h

22/09/2022-12/10/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

17/10/2022

VCSC

Tổ chức đấu giá

09h00

19/10/2022

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

19/10/2022-25/10/2022

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

19/10/2022-25/10/2022

VCSC

Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

1. Quy che dau gia (1).docx

2. BCBTT.pdf

3. Giay so huu co phan.pdf

4. VIID QD 159A SCIC.pdf

5. Dieu le.pdf

6. Giay DKKD lan 7.pdf

7. Giay DKKD lan 9.pdf

8. BCTC 2020KT.pdf

9. BCTC 2021KT.pdf

Phu luc_ Danh sach dai ly dau gia_1663744238.docx

Powered by Froala Editor