1.Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
  • Tên doanh nghiệp đấu giá:  Công ty Cổ phần Điện máy
  • Địa chỉ: 163 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh hạt nhựa, cho thuê kho bãi
  • Vốn điều lệ: 72.900.000.000 đồng
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Giá khởi điểm : 137.089.000.000 đồng/ lô cổ phần
  • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 6.146.200 cổ phần
  • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm 

137.089.000.000 đồng/ lô cổ phần

Bước giá

1.000.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

6.146.200 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

0 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 16h

22/09/2022-11/10/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

14/10/2022

VCSC

Tổ chức đấu giá

09h00

18/10/2022

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

18/10/2022-25/10/2022

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

19/10/2022-25/10/2022

VCSC

Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

1. Quy che dau gia final (1).docx

2. Ban cao bach..pdf

3. Giay chung nhan so huu cp.pdf

4. QD phe duyet phuong an thoai von.pdf

5. QD so 1001 cua Thu Tuong.pdf

6. CV so 3807 cua VPCP.pdf

7. Thong bao so 990 UBQLVNN..pdf

8. Giay DKDN Todimax.pdf

9. Dieu le.pdf

10. BCTC 2021.pdf

11. BCTC quy I.2022.pdf

Phu luc_ Danh sach dai ly dau gia.docx

Powered by Froala Editor