1. Thông tin doanh nghiệp:

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Sông Đà
 • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà
 • Địa chỉ: Số Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản
 • Vốn điều lệ: 1.148.555.400.000 đồng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 101.900 đồng/cổ phần
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:  41.745.862 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
    

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

101.900 đồng/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Bước giá

100 đồng

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

41.745.862 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 15h30

10/03/2022-29/03/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

01/04/2022

VCSC

Tổ chức đấu giá

08h30

05/04/2022

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

06/04/2022-15/04/2022

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

07/04/2022-12/04/2022

VCSC

           

Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

 


0. Quy che dau gia (2).docx

1.Giay phep chao ban.pdf

2. Ban cao bach.pdf

2. Nghi quyet ve Phuong an chuyen nhuong von.pdf

3. Nghi quyet 02.pdf

4.BCTC 2019_Cty me.pdf

4.BCTC 2019_HN.pdf

5.BCTC 2020_Cty me.pdf

5.BCTC 2020_HN.pdf

6. BCTC ban nien 2021 - HN.pdf

6. BCTC ban nien 2021 me.pdf

7.BCTC Quy IV.2021 - Sudico HN.pdf

7.BCTC Quy IV.2021 - Sudico me.pdf

Powered by Froala Editor