1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk
  • Địa chỉ: Số 01 đường Đào Duy Từ - Phường Thống Nhất - Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk
  • Ngành nghề kinh doanh: Quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình công cộng, đô thị. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, xây lắp điện, sơn kẻ vạch đường; Dịch vụ chăm sóc và bảo quản cây xanh đường phố, công viên, tượng đài, rừng cảnh quan; Xử lý hệ thống nước thải, tưới tiêu trong nông nghiệp
  • Vốn điều lệ: 66.200.000.000 đồng, tương đương 6.620.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 2.891.200 cổ phần, chiếm 43,67% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 11.500 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 2.891.200 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 07/01/2019 - 23/01/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 29/01/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 31/01/2019

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 01/02/2019 - 15/02/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 01/02/2019 - 14/02/2019 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá DTMT DAK LAK  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20190103_20190103 - DTMT DAK LAK - BCTC nam 2015.PDF
20190103_20190103 - DTMT DAK LAK - BCTC nam 2016.PDF
20190103_20190103 - DTMT DAK LAK - CBTT (ENG).PDF
20190103_20190103 - DTMT DAK LAK - BCTC nam 2017.PDF
20190103_20190103 - DTMT DAK LAK - CBTT.PDF
20190103_20190103 - DTMT DAK LAK - Dieu le.PDF
20190103_20190103 - DTMT DAK LAK - PHUONG AN CPH.PDF
20190103_20190103 - DTMT DAK LAK - MAUDON.docx
20190103_20190103 - DTMT DAK LAK - Giay DKKD.PDF
20190103_20190103 - DTMT DAK LAK - MAIN INFORMATION OF STOCK AUCTION.pdf
20190103_20190103 - DTMT DAK LAK - QĐ phe duyet PA (ENG).PDF
20190103_20190103 - DTMT DAK LAK - QĐ Phe duyet PA.PDF
20190103_20190103 - DTMT DAK LAK - QUYCHE DG.pdf
20190103_20190103 - DTMT DAK LAK -TB BAN DAU GIA.pdf