1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk
  • Địa chỉ: Số 339 Tôn Đức Thắng, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk
  • Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước
  • Vốn điều lệ: 315.200.000.000 đồng, tương đương 31.520.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 18.348.200 cổ phần, chiếm 58,21% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 14.300 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 18.348.200 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 07/01/2019 - 23/01/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 29/01/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 15h00

 31/01/2019

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 01/02/2019 - 15/02/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 01/02/2019 - 14/02/2019 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá DAKWACO <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20190103_20190103 - DAKWACO - Giay chung nhan DKDN.pdf
20190103_20190103 - DAKWACO - BCTC 9T.2018.pdf
20190103_20190103 - DAKWACO - MAUDON.docx
20190103_20190103 - DAKWACO - QD3514.UBND Eng.pdf
20190103_20190103 - DAKWACO - QD 1459.UBND phe duyet GTDN.pdf
20190103_20190103 - DAKWACO - QD3514.UBND phe duyet PA CPH.pdf
20190103_20190103 - DAKWACO - QUYCHE DG.pdf
20190103_20190103 - DAKWACO -TB BAN DAU GIA.pdf
20190103_20190103 - DAKWACO_Notice of Public Offering.pdf
20190103_20190103 - DAKWACO - Ban CBTT (Eng).pdf
20190103_20190103 - DAKWACO - BCTC KT 2015.pdf
20190103_20190103 - DAKWACO - Ban CBTT.pdf
20190103_20190103 - DAKWACO - BCTC KT 2017.pdf
20190103_20190103 - DAKWACO - BCTC KT 2016.pdf
20190103_20190103 - DAKWACO - DU THAO Dieu le.pdf
20190103_20190103 - DAKWACO - PA CPH.pdf