1.Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi
  • Địa chỉ: Km 17, Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Păc, tỉnh Đăk Lăk
  • Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây cà phê; Sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu cà phê nhân và cà phê bột; ….
  • Vốn điều lệ: 126.500.000.000 đồng, tương đương 12.650.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 6.256.100 cổ phần, chiếm 49,46% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 21.300 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 6.256.100 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 04/03/2019 - 20/03/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 26/03/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 28/03/2019

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 29/03/2019 - 06/04/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 29/03/2019 - 04/04/2019 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Café Thắng Lợi <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20190228_20190228 - CT CAPHE THANGLOI - Ban CBTT - Eng.pdf
20190228_20190228 - CT CAPHE THANGLOI - BCTC 2018.pdf
20190228_20190228 - CT CAPHE THANGLOI - BCTC kiem toan 2015.pdf
20190228_20190228 - CT CAPHE THANGLOI - BCTC kiem toan 2016.pdf
20190228_20190228 - CT CAPHE THANGLOI - Ban CBTT - Vie.pdf
20190228_20190228 - CT CAPHE THANGLOI - BCTC kiem toan 2017.pdf
20190228_20190228 - CT CAPHE THANGLOI - Giay CN DKDN.pdf
20190228_20190228 - CT CAPHE THANGLOI - Du thao Dieu le.pdf
20190228_20190228 - CT CAPHE THANGLOI - MAUDON.docx
20190228_20190228 - CT CAPHE THANGLOI - Notice of Public Offering.pdf
20190228_20190228 - CT CAPHE THANGLOI - Phuong an CPH.pdf
20190228_20190228 - CT CAPHE THANGLOI - QD.249UBND phe duyet PA CPH - Eng.pdf
20190228_20190228 - CT CAPHE THANGLOI - QUYCHE DG..pdf
20190228_20190228 - CT CAPHE THANGLOI - QD.249UBND phe duyet PA CPH.pdf
20190228_20190228 - CT CAPHE THANGLOI - QD.1453UBND QD phe duyet GTDN.pdf
20190228_20190228 - CT CAPHE THANGLOI - TB BAN DAU GIA.pdf