1. Thông tin doanh nghiệp 

 • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP
 • Địa chỉ: 140 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
 • Ngành nghề kinh doanh: xuất nhập khẩu - kinh doanh xăng dầu,…
 • Vốn điều lệ: 1.355.225.860.000 đồng, tương đương 135.522.586 cổ phần
 • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 48.040.531 cổ phần, chiếm 35,45% vốn điều lệ
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
 • Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia mua cổ phần đợt này

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 10.600 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 1 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi 
 Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 48.040.531 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá 

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 13/08/2018 - 29/08/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 05/09/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00 

 07/09/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 08/09/2018 - 17/09/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 10/09/2018 - 14/09/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số:1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Dầu khí Đồng Tháp <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20180808_20180808 - PETIMEX - Ban CBTT IPO.pdf
20180808_20180808 - PETIMEX - BCTC HOP NHAT 2015.PDF
20180808_20180808 - PETIMEX - Phuong an CPH.pdf
20180808_20180808 - PETIMEX - BCTC RIENG 2017.PDF
20180808_20180808 - PETIMEX - QD 801 - Dieu chinh PA CPH.PDF
20180808_20180808 - PETIMEX - QD cong bo GTDN.PDF
20180808_20180808 - PETIMEX - TB BAN DAU GIA (Tieng Anh).pdf
20180808_20180808 - PETIMEX - QUYCHE DG.pdf
20180808_20180808 - PETIMEX -TB BAN DAU GIA.pdf
20180808_20180808 - PETIMEX - QD 232 - Phe duyet phuong an CPH.PDF
20180808_20180808 - PETIMEX - GCN DKKD.PDF
20180808_20180808 - PETIMEX - QD 232 - Phe duyet phuong an CPH - EV.PDF
20180808_20180808 - PETIMEX - BCTC HOP NHAT 2017.PDF
20180808_20180808 - PETIMEX - Ban CBTT IPO - EV.PDF
20180808_20180808 - PETIMEX - BCTC HOP NHAT 2016.PDF
20180808_20180808 - PETIMEX - BCTC quy II.2018.PDF
20180808_20180808 - PETIMEX - MAUDON.docx
20180808_20180808 - PETIMEX - BCTC RIENG 2015.PDF
20180808_20180808 - PETIMEX - BCTC RIENG 2016.PDF
20180808_20180808 - PETIMEX - QD 801 - Dieu chinh PA CPH - EV.PDF
20180808_20180808 - PETIMEX - du thao Dieu le.PDF